Logo SFST

Yachtskipperbevis

yachtskipper 3 fof

For at føre større fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter kræves sønæringsbevis som Yachtskipper af 3. eller 1. grad, afhængig af hvilket område du ønsker at sejle i​​​​​​​.

Hvilke beviskrav der er til større fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter, er fastsat i lov om skibes besætning.

Læs mere om dette

Hvordan opnår man et yachtskipperbevis af 3. grad?

Yachtskipper af 3. grad giver dig ret til at være styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.

Du opnår yachtskipper af 3. grad ved at bestå prøven til yachtskipper af 3. grad. Der er krav om, at du har bestået den teoretiske og praktiske  duelighedsprøve for fritidssejlere , før du kan aflægge yachtskipperprøve.  Bemærk at speedbådsprøven ikke er adgangsgivende for den praktiske del.

Prøven skal  fastslå, at du kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt som fører af større fritidsfartøjer i henhold til lov om skibes besætning og varetage sikkerheden for skibet, og omfatter bl.a. søvejsregler, vagthold, navigation, sømandskab, meteorologi, søret, sikkerhed til søs, risikovurdering, forebyggelse og bekæmpelse af brand samt beskyttelse af havmiljøet.

Du kan få undervisning i sejlklubber og på aftenskoler, og de godkendte udbydere afholder prøven. Du skal derfor kontakte en godkendt udbyder for at blive indstillet til prøven. Spørgsmål vedrørende yachtskipperprøve og uddannelse rettes til de godkendte udbydere.

Hvordan opnår man et yachtskipperbevis af 1. grad?

Yachtskipper af 1. grad giver dig ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i fart på alle have.

Du opnår yachtskipper af 1. grad ved at bestå prøven til yachtskipper af 1. grad.

Derudover er der krav om enten:

 • 6 måneders fartstid i fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter, som yachtskipper af 3. grad, eller
 • Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen udbydere godkendt til realkompetencevurdering, hvorfor der endnu ikke kan udstedes bevis efter denne mulighed i reglerne

Prøven skal fastslå, at du kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt som fører af større fritidsfartøjer i henhold til lov om skibes besætning og skal kunne varetage sikkerheden for skibet, herunder navigere og planlægge sejladser på alle have, og omfatter bl.a. international navigation, sømandskab, kommunikation, meteorologi og sundhedslære.

Du kan få undervisning i sejlklubber og på aftenskoler, og de godkendte udbydere afholder prøven. Du skal derfor kontakte en godkendt udbyder for at blive indstillet til prøven. Spørgsmål vedrørende yachtskipperprøve og uddannelse rettes til de godkendte udbydere. 

Sønæringsbevis som yachtskipper

Til din ansøgning om sønæringsbevis skal du have en gyldig syns- og høreprøveattest for fritidssejlere . Kun godkendte søfartslæger ​ kan udstede syns- og høreprøveattest for fritidssejlere, alternativt en dansk speciallæge i oftalmologi.

Når du har bestået din yachtskippereksamen, har en gyldig syns- og høreprøve, kan du søge om sønæringsbevis som yachtskipper af 3. eller 1. grad hos Søfartsstyrelsen.

Når du søger, skal du have dit MitID og betalingskort klar. Et bevis koster 855 kroner.

Søg om sønæringsbevis

Relaterede links

 • Godkendte udbydere af fritidssejlerprøver
 • Bekendtgørelse om krav til prøver og erhvervelse af beviser for fritidssejlere samt til udbydere af prøver m.v.
 • Bekendtgørelse om syns- og høreprøve for fritidssejlere
 • Bekendtgørelse af lov om skibes besætning

De tredjepartsservices, denne hjemmeside bruger, benytter cookies til at indsamle oplysninger om dig til de forskellige formål, du ser herunder. Vælger du ''Acceptér cookies'', giver du samtykke til at tredjepartsservices må lægge denne type cookies hos dig. Du kan til- og fravælge formål herunder og ændre dit valg her: Læs mere om cookies

Sejlgo

Yachtskipper 3

Hos SejlGo gør vi meget ud af at sende dig sikkert på alle verdens have. En yachtskipper er et selvstudie og er ikke nogen nem opgave, men bare rolig, vi hjælper med opgaver, sparring og undervisning. Du skal forvente en del hjemmestudie i form at læsning og sejladsplanlægning – måske din drømme tur? Men hvad betyder det, hvis motivationen er en sikker jordomsejling.

Selvstudie + prøve

Ovenstående pris dækker ikke over søkort (ca. 750 kr.), yachtskipperbogen (ca. 800 kr.) eller censor- og administrationsgebyr på samlet 950 kr.  Der er vejledere tilknyttet i dit selvstudie og du kan derfor hurtig få afklaring på dine spørgsmål. Ikke mindste guiddance til hvordan du bedst klare studieforløbet og den afsluttende eksamen

 • Prisgaranti på kurset
 • Online undervisning
 • Vejledere tilknyttet

Yachtskipper 3 hos Sejlgo

Uddannelsen til Yachtskipper 3 er en modulopbygget uddannelse, hvor de enkelte moduler kan tages uafhængigt af hinanden og i den rækkefølge eksaminanden ønsker dette.  Afsluttende prøve til Yachtskipper 3 er individuel og mundtlig. Den er et operativt interview af ca. 45 minutters varighed, hvor eksaminanden overhøres i alle dele af uddannelsens pensum. Til prøven skal eksaminanden medbringe en skriftlig rapport over et tværfagligt projektarbejde, dækkende alle uddannelseselementer Navigation, Sømandskab og kommunikation, Meteorologi og Sundhedslære.

Rapporten skal fremsendes til censor 7 dage før eksaminationens begyndelse. Se forventninger til indholdet i projektarbejdet senere i denne studiehåndbog

Tidspunkt for prøveafholdelse

Der vil under forudsætning af tilstrækkeligt antal tilmeldinger (minimum 4 tilmeldte, ellers vi prøven blive afholdt online), principielt kunne afholdes prøve på et hvilket som helst tidspunkt af året. Muligheden for at komme til prøve må dog forventes at være størst om foråret, hvor vintersæsonens udbud af kurser traditionelt afsluttes.

Fremgangsmåde som studerende

I det følgende finder du en kort opsummering af forløbet i forbindelse med en uddannelse til Yachtskipper 3.

1. Du forbereder dig til den ønskede eksamen ved at tilmelde dig et kursus – vi sender dig skabeloner, opgaver og andet materiale til udarbejdelse af Y1 opgaven. Vi står til rådighed og er din sparringspartner hele vejen!

2. Du tilmelder dig en eksamen, når du er klar, dog senest 21 dage før eksamen.

3. SejlGo kvitterer for modtagelse af din tilmelding.

4. Du sender projektarbejdet til censoren på din prøve. (Således censor senest har en skriftlig kopi senest 14 dage for Y1 før eksamen.)

5. Du møder op på anvist fysisk lokation eller deltager i en online eksamen. Du skal kunne fremvise billedlegitimation og dit projektarbejde med tilhørende materialer.

Forudsætninger for eksamen.

Hvornår skal man have en yachtskipper 3.

Hvis du vil sejle fartøjer, der er mellem 15 og op til 24 meter i længden, så kræver det, at du bliver Yachtskipper. Uddannelsen giver dig ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Derudover giver det også ret til at være styrmand på fritidsfartøjer på alle verdens have. Skal du ud og se hele verden, kræver det en Yachtskipper af 1. grad. Yachtskipperuddannelsen kan opnås i to forskellige varianter, der giver forskellige muligheder. Den ene er yachtskipper af 3. grad, og den anden er yachtskipper af 1. grad .

Hvad kan du bruge et yachtskipper 3 til?

Når du har bestået prøven som yachtskipper af 3. grad, samt taget en syns- og høretest, kan du indsende det til Søfartsstyrelsen, som derpå kan udstede et sønæringsbevis. Dette giver dig ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Derudover giver det også ret til at være styrmand på fritidsfartøjer på alle verdens have. Som en overbygning til yachtskipper af 3. grad kan du blive yachtskipper af 1. grad. Når du har bestået prøven, samt opnået ½ års fartstid, kan du søge om et sønæringsbevis, der giver dig ret til at føre fritidsbåde op til 24 meter på alle verdenshave.

Hvilke krav er der til yachtskipper 3?

Da yachtskipper som sagt er en teoretisk overbygning, er det en forudsætning, at du enten har taget et duelighedsbevis eller et speedbådskørekort. Herudover skal du også søge om sønæringsbevis for yachtskipper af 3. grad, før du kan drage ud i din sejlbåd. For at modtage dit sønæringsbevis for yachtskipper af 3. grad skal du først have bestået en syns- og høreprøve hos en godkendt søfartslæge. Her vil der blive lagt ekstra vægt på farveblindhed — såfremt du er farveblind i rød/grøn spektret, vil du ikke kunne modtage et sønæringsbevis.

Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside .

Hvad koster en yachtskipper 3?

Kurset koster 1.750 kr. uden prøvegebyr. Alle bør påregne at købe egne søkort (ca. 750 kr.) og Yacht skipper bogen (ca. 800 kr.)

Eksamensgebyrer

Der skal betales administrations og censorgebyr på 950 kr. i forbindelse med indstilling til yachtskippereksamen. Eksamensgebyret opkræves i forbindelse med tilmelding til eksamen. Udeblivelse fra mundtlig prøve medfører tabt eksamensgebyr. 

Yachtskipper 3 som specielt VIP-kursus

Hvis du ønsker kurset yachtskipper af 3. grad, men gerne vil tage det privat, så tilbyder vi det også som VIP-kursus, hvor du selv bestemmer tid og sted for undervisning. Giv os et ring og hør nærmere på telefon: + 42 57 29 89

Hvad er forskellen på yachtskipperbevis af 1. grad og 3. grad?

Når man taler om at være yachtskipper, vil du oftest også høre “af 1. grad” eller “af 3. grad”. For at blive yachtskipper af 1. grad er det en forudsætning, at du har taget og bestået kurset yachtskipper af 3. grad. På den måde er 1. grad en overbygning til 3. grad.

Hvor gælder dit yachtskipper 3?

Hele verden!

Hvorfor vælge SejlGo?

Du bestemmer selv.

Vi har kurser i både hverdage og weekender. Du bestemmer derfor selv hvornår du ønsker at tage dine certifikater

Kvalitet i undervisningen

Vores undervisningsmateriale er skræddersyet baseret på mange års erfaringer, personlige fejltagelser og selvfølgelig Søfartsstyrelsens krav til duelighed i Danmark.

Opgradere dine egenskaber

Vi udsteder alle tilgængelige indenfor sejlads. Har du allerede taget et af vores kurser, så tilbyder vi rabat, hvis du vælger at tage flere.

Gratis genopfriskningskurser

Hvis du allerede har et af de påkrævede sejlerkurser, men ikke helt kan huske de basal ting, så kan du tage på et gratis genopfriskningskursus hos os.

GENOPFRISK, FÅ NY SEJLERVIDEN OG GODE TILBUD

Tilmeld nyhedsbrev 📬.

Vi sender dig gode tilbud, tips og tricks til, hvordan du bliver en dygtig sejler. Men bare rolig – vi spammer IKKE din indbakke :)

Yachtskipper 3

Sejlgo er placeret i Svendborg og Fredericia med direkte adgang til det sydfynske øhav. Vores undervisning er af  høj kvalitet med fokus på at gøre dig til en dygtig sejler. 

Åbningstider: Man-fre: 08.00 – 20.00 Lør: 09.00 – 16.00 Søn: 09.00 – 16.00

 • Badstuen 14, 5700 Svendborg, Danmark
 • Gothersgade 40, 7000 Fredericia, Danmark
 • +45 42 57 29 89
 • [email protected]

UNDERVISNING

 • Gratis undervisning
 • Vigeregler til søs
 • Bøjer til søs
 • Knob og stik
 • Havnemanøvre

Yachtskipper 3

Danskbådskole.dk

Bliv Yachtskipper i dit eget tempo. Du læser vores materiale igennem, som du får adgang til lige efter din betaling. Hvis du har brug for hjælp, så kontakter du os på mail eller telefon, og vi hjælper dig 1:1 .

Køb adgang nu, free – online yachtskipper 3.

yachtskipper 3 fof

I takt med at bådene bliver større, drømmen om langturen mere realistisk og ønsket om at tilegne sig kundskaber på et højere niveau. – uddannelsen som Yachtskipper 3 det så næste trin på stigen.

Yachtskipper 3  – oftest bare kaldet y3 er en videregående teoretisk uddannelse for fritidssejlere. yachtskipper 3 er særdeles anvendelig for alle, der interesserer sig for at sejle mere end en tur ud og ind af havnen søndag eftermiddag.  yachtskipper 3 henvender sig derfor til alle, der ønsker en videregående uddannelse med henblik på sejlads i større fritidsfartøjer., følgende emner indgår i yachtskipper 3 uddannelsen:,   navigation   søvejsregler   sømandsskab   meteorologi   søret   vagthold   sikkerhed til søs   forebyggelse og bekæmpelse af brand   beskyttelse af havmiljøet   sejladsplanlægning   navigationsudstyr og dets begrænsninger.

yachtskipper 3 fof

Der er ikke noget fast mødetidspunkt. – Du læser vores online materiale igennem, som du får adgang til lige efter din betaling. Hvis du har brug for hjælp, så kontakter du os på mail eller telefon, og vi hjælper dig 1:1.

yachtskipper 3 fof

•   Online læse materiale. •   2 års adgang til online materialet. •   Test dig selv efter hver lektion. •   Online materialer til prøve eksamen. •   Vi booker prøven. • Online eksamen (Zoom el. Teams). •   Betaling på forhånd for adgang til materiale. •   Altid mulighed for opgradering. •   Tilbudt at komme med på transportsejlads. •   Beståelsesgaranti ( = Gratis nyt kursus ).

+ prøvegebyr på kr. 1.150,-.

yachtskipper 3 fof

Selve prøven består af både en skriftlig og mundtlig prøve.  Den skriftlige prøve varer 30 minutter, mens den mundtlige prøve varer 45 minutter. – Husk at du skal medbringe kr. 1.150,- til sensor i prøvegebyr .

yachtskipper 3 fof

Alle vores kurser har beståelsesgaranti, hvilket kort sagt betyder. Består du ikke prøven, tilbyder vi dig et nyt, kvit og frit. – Dog skal prøvegebyret på kr. 1.150 til sensor betales for hver prøve.

yachtskipper 3 fof

NYE REGLER PR. 01-07-2023 –  § 3. Stk. 2. Prøveaflægger skal inden prøven, fremvise dokumentation for bestået teoretisk og praktisk duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere. – Med andre ord. du skal have et gyldigt duelighedsbevis.

Alle de andre beviser der er et krav for at kunne gå til prøve er inkluderet i prisen på vores yachtskipper 3 kursus. – vi sørger for alt, således at du tager dit yachtskipper 3 bevis samlet et sted., da yachtskipper 3 er en kompetencegivende uddannelse, vælger mange den dog med det hovedformål, at dygtiggøre sig til sejlads i mindre både., yachtskipper 3.

yachtskipper 3 fof

•   Lærerstøttet undervisning ( fysisk ). •   Vi mødes en fast aften hver uge! •   Lærerstøttet undervisning (online). •   Vi mødes online når DU har brug for det! •   Lærerstøttet  hotline (pr. telefon). •   Online læse materiale. •   Test dig selv efter hver lektion. •   Online materialer til prøve eksamen. •   Alle materialer er inkluderet. •   Vi booker prøven. •   Altid mulighed for opgradering. •   Tilbudt at komme med på transportsejlads. •   Beståelsesgaranti ( = Gratis nyt kursus ). •

+ prøvegebyr på kr. 950,-, læs mere her, •   online læse materiale. •   2 års adgang til online materialet. •   test dig selv efter hver lektion. •   online materialer til prøve eksamen. •   vi booker prøven. • online eksamen (zoom el. teams). •   betaling på forhånd for adgang til materiale. •   altid mulighed for opgradering. •   tilbudt at komme med på transportsejlads. •   beståelsesgaranti ( = gratis nyt kursus ) . • • • •, min. 8 personer.

yachtskipper 3 fof

•   Lærerstøttet undervisning ( fysisk ). •   Vi mødes en fast aften hver uge! •   Lærerstøttet undervisning (online). •   Vi mødes online når I har brug for det! •   Lærerstøttet  hotline (pr. telefon). •   Online læse materiale. •   Test dig selv efter hver lektion. •   Online materialer til prøve eksamen. •   Alle materialer er inkluderet. •   Vi booker prøven. •   Altid mulighed for opgradering. •   Tilbudt at komme med på transportsejlads. •   Beståelsesgaranti ( = Gratis nyt kursus ). •

yachtskipper 3 fof

Hvis du vil føre et fritidsfartøj, der måler mellem 15-24 meter i længden, skal du have et yachtskipperbevis.

Er fartøjet mindre end 15 meter langt, skal du eventuelt have et speedbådskørekort..

yachtskipper 3 fof

Som Yachtskipper af 3. grad har du ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meters længde.  Du må dog udelukkende sejle i disse områder:

  østersøen   nordsøen   omkring de britiske øer   norge   færøerne   langs grønlands kyster.

yachtskipper 3 fof

Sønæringsbeviset udstedes af Søfartsstyrelsen. Når du har bestået din yachtskippereksamen skal du have udstedt et sønæringsbevis for yachtskipper af 3. grad.

Til din ansøgning om sønæringsbevis skal du have en gyldig syns- og høreprøveattest for fritidssejlere.  syns- og høreprøveattesten kan kun blive udfærdiget af en godkendt søfartslæge ​ eller en dansk speciallæge i oftalmologi., ansøg om sønæringsbevis.

yachtskipper 3 fof

I undervisningen til Yachtskipper 3 lægger vi op til, at hver enkelt kursist udformer et projekt, som tager udgangspunkt i forberedelse af en sejllas planlægning i en udvalgt båd.

I projektet skal der indgår navigationsudstyr ombord, al sikkerhedsudstyr, en præsentation af en tænkt sejlads med eksempler på navigation. der skal ligeledes indgår principper for stabilitet, meteorologiske forhold, bådens registrering og andre elementer under søret., se eksempel på et projekt her, – hos dansk bådskole kan du forvente et grundigt og dybdegående kursusforløb med vores mest erfarne instruktør..

yachtskipper 3 fof

Når man taler om det at være yachtskipper, vil du oftest også høre “af 1. grad” eller “af 3. grad”.

For at blive yachtskipper af 1. grad er det en forudsætning, at du har taget og bestået kurset yachtskipper af 3. grad. – derfor er 1. grad en overbygning til 3. grad..

yachtskipper 3 fof

Hos Dansk Bådskole er vi yderst fleksibel, derfor har vi valgt at afholde kurser alle ugens 7 dage. Klik på følgende link for at vælge, hvilken dag der passer dig.  Tjek vores kursus kalender.

yachtskipper 3 fof

Læring er individuelt. V ores erfaring har vist at kursisterne får mere ud af undervisningen, hvis den foregår i 1:1, derfor afholder Dansk Bådskole kurser i mindre hold. Har du specielle behov, tager vi hensyn, og du vil modtage den støtte, som er nødvendig for dig.

yachtskipper 3 fof

Hos Dansk Bådskole finder vi det vigtigt, at du som kursist får et professionelt undervisningsmateriale, derfor har vi valgt selv at udvikle det. Vores materiale består af simple huskeregler, mange års erfaringer samt  de retningslinjer der er i bekendtgørelsen.

yachtskipper 3 fof

Hos Dansk Bådskole finder du kun instruktører, som besidder meget erfaring indenfor sejlads. Som kursist vil du blive mødt, af en dygtig instruktør der vil skabe tryghed, så de bedste forudsætninger for læring er tilstede. Ydermere er  vores instruktører og sensorer certificeret hos   Dansk Yacht Union .

yachtskipper 3 fof

Dansk Bådskole tilbyder alle former for beviser indenfor fritidssejlads. Har du behov for at få opgraderet dit bevis, og er du tidligere kunde hos Dansk Bådskole, tilbyder vi rabat på efterfølgende kurser. Kontakt vores kundeservice pr. mail for mere information.

yachtskipper 3 fof

Dansk Bådskole tilbyder et gratis genopfrisknings kursus, hvis du allerede har et bevis. Kontakt vores kundeservice pr. mail for mere information.

Er i en grupper på min. 8 personer , der ønsker at tage jeres certifikat sammen, så tilbyder vi også at lave et “privathold” ..

yachtskipper 3 fof

Er I en grupper på min. 12 personer , der ønsker at tage jeres certifikat sammen, så tilbyder vi også at lave et “Privathold” .

yachtskipper 3 fof

Har du spørgsmål til dette kursus?

yachtskipper 3 fof

Københavns Sejlerskole

Yachtskipper 3.

Holdliste nederst på siden. Maks. 6 kursister 

Yachtskipper af 3. grad (Y3) er den første af to eksaminer, som udgør en teoretisk overbygning på duelighedsbeviset. Bestået eksamen sammen med en syns og høreprøve, giver Sønæringsbevis og adgang til at føre lystfartøjer mellem 15 og 24 meter.

Bemærk: Synsprøven indeholder en test for farveblindhed. Ved farveblindhed for rød/grøn kan der ikke opnås Sønæringsbevis til Y3 og dermed tilladelse til at sejle både over 15 meter.

Sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver ret til at føre fritidsfartøjer med en skrog-længde mellem 15 meter og 24 meter, i fart i danske farvande, Østersøen, i Nordsøen og Den Engelske Kanal, samt på De Britiske Øer, Irland, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster i en afstand ikke over 30 sømil fra kysten.

Sønæringsbeviset giver endvidere ret til at sejle som styrmand i de samme skibe i fart på alle have.

Selv om det er en kompetencegivende uddannelse, vælger mange den dog med det hovedformål, at dygtiggøre sig til sejlads i mindre både. Duelighedsprøve i motorpasning kræves for sejlads i fritidsfartøjer over 15 meter, med motorkraft over 100 kw,(135HK) men under 750 kw (1000HK)

Bemærk: Yachtskipper 3 er kun en teoretisk uddannelse. Der indgår således ikke yderligere sejlads.

Uddannelsen består af 6 moduler:

 • Navigation/tidevand
 • Søvejsregler
 • Meteorologi
 • Sejladsplanlægning Der skal forventes hjemmearbejde i forbindelse med kurset og i forbindelse med Planlægningsopgaven, der skal udarbejdes før prøven. For yderligere information og evt. ønske om forventnings-afstemning kan du kontakte os på tlf. 5174 7884.

Holdet er på maksimalt 6 kursister.

yachtskipper 3 fof

Prøve og Krav til indstilling

Y3 eksamen afholdes ca. 2-3 uger efter endt undervisning. Du indstiller dig til eksamen i løbet af kurset og skal forinden have bestået den teoretiske og praktiske duelighedsprøve.

Kurset koster for 36 timers intensiv undervisning kr. 5990,- eksklusive materialer og prøvegebyr. Materialer: Du kan mod betaling af et depositum svarende til materialernes pris låne bogmaterialet, passer og kurslineal af os, eller selv købe det (ca. 1200 kr.). Alle skal påregne at købe egne søkort (ca. 500 kr.).

Prøvegebyr: kr. 950,- betales til DYU (Dansk Yacht Union) Mere om dette på kurset.

Skal du sejle i hele verden kræves en bestået Yachtskipper af 1. grad eksamen plus fartstid på et halvt år, hvor du har gjort tjeneste som Yachtskipper af 3. grad.

Udfor alle hold der er optagede vises linket “Venteliste”. Ventelisten fungerer ligesom al anden tilmelding efter “først til mølle” princippet. Vælger du at blive skrevet op, registreres tiden og datoen for din opskrivning. Ved et eventuelt afbud tilbydes den først opskrevne en plads på det pågældende hold. Opskrivning på venteliste gælder kun for det enkelte hold hvorpå man opskrives.

Ønsker du at blive skrevet på venteliste til det pågældende hold, skal du notere dig holdnummeret, klik på linket “Venteliste” og udfyld felterne på Ventelistesiden.

Holdliste og Tilmelding

Klik på startdatoen for mere information om det enkelte hold, læs venligst informationen vedrørerende det enkelte hold da der kan være ændrede tider. Klik på “Tilmeld” for at lægge holdet i din indkøbskurv.

Weekendhold

3 weekender kl. 10.00 – 16.00

yachtskipper 3 fof

12 aftener kl. 18.30 – 21.30

Kontor: Strandbakken 4, 3630 Jægerspris

Undervisning: lautrupskaj 9, 2100 københavn ø, telefon: 51 74 78 84 e-mail:  [email protected], sociale medier.

yachtskipper 3 fof

Courses in english

FAQ / Betingelser

Privatlivspolitik

 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Nye holdønsker?
 • Hent magasin her

yachtskipper 3 fof

Sejllads - Yatchskipper af 3. Grad

 • Sydøstjylland
 • Sejlerskole
 • Sejllads - Yactskipper af 3. Grad

Kurset omfatter sejladsplanlægning med videregående navigation, herunder strømberegning m.m., søvejsregler, skibskending, søret, sømandsskab, vagttjeneste og grundlæggende meteorologi. Bestået duelighedsprøve for fritidssejlere er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen i Y3, der afholdes af udbyder godkendt af Søfartsstyrelsen.  Der undervises i følgende emner:

 • Sejladsplanlægning
 • Sømandskab og søsikkerhed
 • Meteorologi
 • Søret
 • Vagttjeneste

Studiehåndbog for uddannelse til yachtskipper kan du hente her: Studiehåndbog for uddannelse til yachtskipper eller du kan besøge Søfartsstyrelsens hjemmeside for flere oplysninger her .

Du må påregne ekstra udgifter til materialer,  samt evt. eksamensgebyr.

Det er obligatorisk, at du har gennemgået brand- og sikkerhedskursus, inden du kan indstilles til Yachtskippereksamen af 3. grad. Brand og søsikkerhedskursus forventes afholdt i samarbejde med Dansk Søredning Juelsminde. Ved kursets start aftaler vi nærmere herom mht. dato for sikkerhedskurset m.m.

Efter kursusforløb skal du gennem underviseren tilmelde dig Yachtskippereksamen af 3. grad. Eksamen søndag den 21. januar 2024. Information vedr. tidspunkt oplyses af underviser. Kurset består af mange mødegange, som giver dig grundlæggende færdigheder indenfor emnerne i uddannelsen. Se kalender nedenfor med forbehold for ændringer i datoer og tidspunkter.  Herudover kommer Søsikkerhedskurset, som ikke er en del af kursusprisen.

Nærmere information eller spørgsmål, kontakt da venligst : [email protected] Om uddannelserne til Yachtskipper af 3. og 1. grad Søfartsstyrelsens yachtskipperuddannelse henvender sig til sejlere, der ønsker en videregående uddannelse med henblik på sejlads i større fritidsfartøjer, idet bestået eksamen giver mulighed for at føre fritidsfartøjer på 15-24 meters længde. Uddannelsen omfatter en grunduddannelse i yachtskipper af 3. grad (Y3), samt en videregående overbygning til yachtskipper af 1. grad (Y1). Første trin Y3, skal du have bestået, før du kan fortsætte med Y1.

Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver dig ret til at være styrmand på fritids-fartøjer i fart på alle have og ret til at være fører af fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Efter at have bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad og opnået ½ års fartstid, kan du søge om sønæringsbevis og dermed opnå ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i fart på alle have.

Nautic Marine

YACHTSKIPPER

yachtskipper 3 fof

Yachtskipper 3 - ONLINE

På lager

1.995,00 DKK

Yachtskipper 1 Greve Klasseundervisning

Yachtskipper 1 Greve Klasseundervisning

5.495,00 DKK

Yachtskipper 3 klasseundervisning

Yachtskipper 3 klasseundervisning

4.995,00 DKK

Yachtskipper 1 - ONLINE

Yachtskipper 1 - ONLINE

2.995,00 DKK

BOG -

BOG - "Yachtskipper af 3 grad"

Bliv yachtskipper på 3-4 dage med beståelsesgaranti.

Går du med en drøm om at styre en sejlbåd, der er over 15 meter lang?

Så skal du være yachtskipper - af enten 3. grad eller 1. grad. Dette kaldes også et yachtskipperbevis.

Her på siden finder du uddybende oplysninger om det at være yachtskipper — og så kan du også tilmelde dig Nautic Marines yachtskipper kurser .

Bemærk : Uddannelsen yachtskipper er en teoretisk overbygning på 

 • Duelighedsbeviset

Efter du har taget og bestået en yachtskippereksamen, skal du yderligere søge om sønæringsbevis, før du kan gøre praktisk brug af dine tillærte kompetencer.

Det gælder både for 3. grad såvel som 1. grad.

Du kan læse mere om detaljerne for vores kursus i yachtskipper af 1. og 3. grad længere nede på siden.

Hvornår kræves det at man er yachtskipper?

Hvis du gerne vil føre et fritidsfartøj, der måler mellem 15-24 meter i længden, skal du have et yachtskipperbevis.

Er fartøjet mindre end 15 meter langt, skal du eventuelt have et speedbådskørekort. Hvis dit fartøj ikke kan klassificeres som en speedbåd, kan det også være du helt slipper for certifikat. Læs mere om de generelle bestemmelser for speedbådskørekort og fritidssejlads her.

Hvad er forskellen på yachtskipper af 1. grad og 3. grad?

Når man taler om det at være yachtskipper, vil du oftest også høre “af 1. grad” eller “af 3. grad”.

For at blive yachtskipper af 1. grad er det en forudsætning, at du har taget og bestået kurset yachtskipper af 3. grad. På den måde er 1. grad en overbygning til 3. grad.

Men hvad er så forskellen på de to grader?

Yachtskipper af 3. grad

Som yachtskipper af 3. grad har du ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meters længde. Du må dog udelukkende sejle i disse områder:

 • Østersøen
 • Nordsøen
 • Omkring de Britiske Øer
 • Færøerne
 • Langs Grønlands kyster

Da yachtskipper som sagt er en teoretisk overbygning, er det en forudsætning, at du har taget et duelighedsbevis .

Herudover skal du også søge om sønæringsbevis for yachtskipper af 3. grad, før du kan drage ud i din sejlbåd.

For at modtage dit sønæringsbevis for yachtskipper af 3. grad, skal du først have bestået en syns- og høreprøve hos en godkendt søfartslæge. Her vil der blive lagt ekstra vægt på farveblindhed — såfremt er farveblind i rød/grøn spektret, vil du ikke kunne modtage et sønæringsbevis.

Du kan læse mere om sønæringsbeviset på Søfartsstyrelsens hjemmeside .

Yachtskipper af 1. grad

Efter du har taget og bestået din yachtskippereksamen af 3. grad, kan du bygge videre på den med en yachtskippereksamen af 1. grad.

Den afgørende forskel på yachtskipper af 1. og 3. grad

Hvor yachtskipper af 3. grad giver adgang til at sejle i visse områder, har du som yachtskipper af 1. grad ret til at sejle på alle have i verden.

Du vil dog fortsat være begrænset til fritidsfartøjer på op til 24 meter.

For at komme i betragtning til et sønæringsbevis for yachtskipper af 1. grad skal du først og fremmest have bestået eksamen — og derudover have oparbejdet et halvt års erfaring med at sejle som yachtskipper af 3. grad i et fartøj på over 15 meter. Du skal kunne dokumentere din erfaring.

Hvordan bliver jeg yachtskipper?

Har du allerede dit duelighedsbevis eller speedbådskørekort?

Hvis ja, kan du allerede nu gå i gang med at læse op til at blive certificeret yachtskipper af 3. grad.

Det gør du ved at tilmelde dig yachtskipper 3 kurset her på siden.

Yachtskipper 3 teori | Online

Gennem Nautic Marine får du muligheden for at uddanne dig til yachtskipper af 3. grad gennem vores online kurser. Det betyder, at du nemt og bekvemt kan tage kurserne fra hjemmet — eller hvor som helst der er internetdækning. Kurset er udarbejdet som et selvstudie, hvor du selv læser pensum på dine egne præmisser. Selvstudiet svarer til ca. 18 timers studie.

Du får desuden adgang til 4 online webinar af 2 timers varighed hver, som du tilgår via egen computer eller mobil. Her gør vi dig klar til at bestå eksamen i yachtskipper af 3. grad.

Efter kurset er du klar til at tage eksamen online — med beståelsesgaranti. Det betyder, at hvis du skulle dumpe første gang, sørger vi for at du får adgang til endnu en eksamen kvit og frit.

Yachtskipper 3 som specielt VIP-kursus

Kurset yachtskipper af 3. grad tilbydes også som VIP-kursus, hvor du selv bestemmer tid og sted for undervisning. Ring til Henrik på 31 33 25 07 for yderligere information.

Hos Nautic Marine har du ligeledes også muligheden for at tage den sidste overbygning, yachtskipper af 1. grad, som online kursus.

Aalborg Sejlklub - Marina Fjordparken

 • Velkommen til Aalborg Sejlklub
 • Welcome to Aalborg Sejlklub
 • Willkommen im Aalborg Sejlklub
 • Prisliste 2024, gæster
 • Aalborg Sejlklub er frihavn
 • Find os – Find us – Finden Sie uns
 • Nyt medlem – ansøgning om optagelse i Aalborg Sejlklub
 • Broerne i Limfjorden – mellem Hals og Thyborøn
 • Hvad er Zietwing?
 • Sådan fungerer Zietwing
 • 125 års jubilæum i AS
 • Nyt kransystem i Aalborg Sejlklub
 • Medlemsmøde, helhedsplan og vision
 • Sikkerhedsorientering, mastekran
 • Medlemsopdatering
 • Brug af rød/grøn skiltene på broerne
 • Låsesystemet
 • Prisliste 2024, medlemmer
 • Udlejningsudstyr
 • Vedtægter, Aalborg Sejlklub
 • Privatlivspolitik for Aalborg Sejlklub
 • Politik for kommunikation i Aalborg Sejlklub
 • Aktivitetsafdelingen
 • Tursejladser
 • Langturssejlere
 • Onsdagssejladsbestemmelser
 • Onsdagsresultater
 • Hovedkapsejladsen
 • Nordjylland Rundt
 • J/70 afdelingen
 • Regler og priser
 • Huskeliste til bådførerne
 • Mini 12 meter
 • Parasport – Mini 12 meter
 • Onsdagshold
 • Ungdomsafdelingen – hvad laver vi – og hvem er vi?
 • Krabbeklubben
 • Mini-Optimist
 • Optimistjolle
 • Er du ny sejler?
 • Sejlerforældre
 • Duelighedsbevis, teoretisk og praktisk del
 • Duelighedsbevis, kun den praktiske del
 • Speedbådskursus
 • VHF / SRC radiokursus
 • Sejlads i skolebåden Mille
 • Y3 – Yachtskipper af 3. grad
 • Yachtskipper 1. grad
 • Motorpasning
 • Flodskipperkursus – AFLYST
 • Tidevandssejlads
 • Kommende nye kurser
 • Lidt om skolebåden “Mille”
 • Sejlerskolens reglement
 • Forretningsorden
 • Afdelingsledere
 • Daglig administration
 • Materielansvarlige
 • Om andelsforeningerne
 • Om Bådhal 1
 • Venteliste, Bådhal 1
 • Om Grejhusene
 • Venteliste, Grejhusene
 • Om Vinterhallerne
 • Venteliste, Vinterhallerne
 • Om Jollehusene af 2014
 • Vedtægter Jollehusene 2017
 • Venteliste, Jollehusene af 2014
 • Om De Røde Haller
 • Venteliste, De Røde Haller
 • Om Valhalla
 • Venteliste, Valhalla
 • Referater 2024
 • Referater 2023
 • Referater 2022
 • Referater 2021
 • Referater 2020
 • Referater 2019
 • Referater 2018
 • Referater 2017
 • Referater 2016
 • Referater 2015
 • Årsskrifter
 • Historisk tilbageblik
 • Havnen – Aalborg Marina
 • Bådstativer
 • Tidsplan for booking og vand
 • Dybder i Marina Fjordparken
 • Havneregler, generelle regler
 • Havneregler for landpladser
 • Havneregler for transport af private bådvogne
 • Havneregler vedr. høj vinteroverdækning
 • Havneregler for benyttelse af løfte- og mastekraner
 • Booking af havnens services
 • Alle kategorier

Yachtskipper 3. grad – februar / marts 2024

yachtskipper 3 fof

Yachtskipper af 3. grad

Kursusopslag på vej.

Kontakt evt. [email protected]

Kursusbeskrivelse

Kurset arbejder mod at eleverne får taget Søfartsstyrelsens Yachtskippereksamen af 3. grad. Kurset giver (sammen med et sønæringsbevis) ret til at sejle lystbåde med længde op til 24 meter i Nordeuropæisk fart.

Yachtskipper af 3. grad omhandler “terrestrisk navigation”, og er en tilbundsgående uddybning af de emner, du stiftede bekendtskab med på duelighedskurset. Desuden omhandler kurset emner som sømandskab, søsikkerhed, meteorologi, sejlads i tidevand, sejladsplanlægning og meget andet.

Ud over teoriundervisningen indeholder kurset:

 • Undervisning i brug af redningsflåde og brandslukning
 • Vejledning i projektopgave

Undervisningslokalet i Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, Aalborg

Teoriundervisning: 12 xxxdage fra klokken 18.00 til 22.00

Første gang torsdag den …

Eksamen den …….

Undervisning m.m.: X kr.

Bøger: ca. X kr.

Eksamensgebyr: X kr.

Bøger og kort kan bestilles i Aalborg Sejlklubs

Tilmelding helst 14 dage før, så du kan nå at bestille bøger og læse de første kapitler til første aften. Materialerne kan afhentes på havnekontoret eller udleveres den første mødeaften.  

Tilmelding ved betaling af kursusgebyr i Aalborg Sejlklubs webshop

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kirsten Ahlgren på  [email protected]

Yachtskipper af 3. grad

Et kursus i Yachtskipper 3. grad er en højere uddannelse inden for sejlsport er rettet mod erfarne sejlere, som ønsker at føre større både på længere rejser og ud i åbent hav. Forløbet henvender sig til erfarne sejlere, der enten allerede har bestået Duelighedsprøven eller har tilsvarende erfaring. Deltagerne forventes at have en solid forståelse af grundlæggende sejlads, navigation og søsikkerhed.

Formålet med kurset er at udvikle dine færdigheder i håndteringen af større både på længere rejser i kystnære farvande samt på åbent hav. Du får gennem undervisningen det nødvendige kendskab til at føre en båd sikkert på længere distancer, også under ugunstige vejrforhold.

Find dine materialer til kurset her!

 • Landet optræder ikke i listen
 • List is empty.

yachtskipper 3 fof

Kort 1 - INT 1

yachtskipper 3 fof

Tegnerør til søkort, Linex 135cm

yachtskipper 3 fof

Himmel og Hav - Viden om vind - vejr og vand

yachtskipper 3 fof

Motorlære til duelighedsprøve i motorpasning

yachtskipper 3 fof

Linex kortpasser i messing, 7"

yachtskipper 3 fof

Linex RR 1000 Rullelineal

yachtskipper 3 fof

Yachtskipperbogen

Tegnerør til søkort Linex DT124

Tegnerør til søkort

Linex viskelæder - 2 stk

Linex viskelæder - 2 stk

yachtskipper 3 fof

Linex Passer 404

yachtskipper 3 fof

Centimetr. plottingdiagrammer

yachtskipper 3 fof

Signaltavle

yachtskipper 3 fof

Opgavebog i navigation

yachtskipper 3 fof

Sømandskab og kommunikation for yachtskippere

yachtskipper 3 fof

Søret for fritidssejlere

yachtskipper 3 fof

Linex blypasser type 16, 14 cm

yachtskipper 3 fof

Terrestrisk navigation

Opgaver i navigation.

De internationale søvejsregler

De internationale søvejsregler

Afmærkning af danske farvande (IALA)

Afmærkning af danske farvande (IALA)

yachtskipper 3 fof

KLASSISKE KURSER

 moderne formidling, yachtskipper af 3. grad.

OBS: Videoen er ikke opdateret med de nye adgangskrav. Se kursusbeskrivelsen

Vhf/src - certifikat, duelighed online, ny episode .

yachtskipper 3 fof

MYTER OG VIDEN OM VEJRMODELLER

yachtskipper 3 fof

BAG SAILMENTOR

Jacob mouritzen.

Sailmentor.dk er en lille sejlerskole i Dragør.

yachtskipper 3 fof

 • Yachtskipper 3

LearnWorlds logo

Login/opret med Google

Login/opret med Facebook

Login/opret med Linkedin

Login/opret med Apple

Login/opret med Twitter

yachtskipper 3 fof

2024 PGA Championship Leaderboard: Live day 3 updates for golf leaders at Valhalla

Round 2 of the  PGA Championship  was indeed a moving day, with myriad golfers making a play for the top. At the end of Saturday, it was Xander Schauffele  and  Collin Morikawa  holding a share of the lead.

The second round began with an off-course incident with world No. 1  Scottie Scheffler   being arrested  following a traffic incident outside Valhalla Golf Club. He was later released and continued play in the tournament. Scheffler was not in his usual form, finishing with a 2-over 73, which puts him tied for 24th in the field.

Xander Schauffele  posted a 3-under 68 on a day that saw one golfer after another making a play at the lead. Morikawa's five birdies were good enough to get him into a share of the lead at 15-under on the tournament.

Sahith Theegala  is just one stroke back heading into Sunday, followed by a jam-packed leaderboard that includes Bryson DeChambeau, Justin Rose, Justin Thomas and Tony Finau.

Previously, Collin Morikawa and Bryson DeChambeau had the best performances in Round 2, going 6-under to move into second and tied for fourth, respectively.

Here's the how the top of the leaderboard went on Saturday's Round 3 action:

2024 PGA Championship Leaderboard

 • T-No. 1: Collin Morikawa (-15)
 • T-No. 1: Xander Schauffele (-15)
 • No. 3: Sahith Theegala (-14)
 • T-No. 4: Shane Lowry (-13)
 • T-No. 4: Viktor Hovland (-13)
 • T-No. 4: Bryson DeChambeau (-13)
 • T-No. 7: Justin Rose (-12)
 • T-No. 7: Robert MacIntyre (-12)
 • No. 9: Dean Burmester (-11)
 • T-No. 10: Lee Hodges (-10)
 • T-No. 10: Justin Thomas (-10)
 • T-No. 10: Harris English (-11)
 • T-No. 10: Austin Eckroat (-10)
 • T-No. 10: Tony Finau (-10)
 • T-No. 10: Thomas Detry (-10)

PGA Championship Round 3 tee times

Jordan Spieth, Max Homa and Cameron Smith started things off with a tee time at 11:28 a.m. ET. Here is the complete list of tee times for Round 3 of the  PGA Championship .

What time does Xander Schauffele tee off at the PGA?

Leader Xander Schauffele will tee off for Round 3 at 1:40 p.m. ET, playing alongside Collin Morikawa and Sahith Theegala.

Delay at Valhalla Golf Club on Day 3

Play at the second round of the PGA Championship has been postponed "until further notice" due to heavy fog. The game will restart 30 minutes after conditions improve and will begin at 9:40 a.m. ET.

Starting Times for the third round will be a split tee start in groups of three off No. 1 and No. 10 tees, from approximately 11:17 a.m. to 1:40 p.m. ET.

Scottie Scheffler detained by police before start of Round 2 at Valhalla Golf Club

Friday witnessed a significant event as Scottie Scheffler's journey to the Valhalla Golf Club was abruptly interrupted by the Louisville Metro Police.

As reported by ESPN's Jeff Darlington, Scheffler was navigating around a crash scene when a police officer ordered him to halt. Despite the command, Scheffler persisted, driving a further 10 to 20 yards towards the entrance of the golf course.

The police officer than stopped Scheffler's car as he entered the golf course and the officer then pulled him out of the car and placed him in handcuffs.

Darlington also reported that he was standing at the entrance and witnessed the event. Scheffler asked him, "Can you help?"

"You need to get out of the way," Darlington said the officer told him. "There's nothing you can do. He's going to jail."

By 8:30 a.m. ET, Scheffler was released by police and was heading back into the golf course to begin play at 10:08 a.m. ET.

"This morning, I was proceeding as directed by police officers," Scheffler said in a statement. "It was a very chaotic situation, understandably so considering the tragic accident that had occurred earlier, and there was a big misunderstanding of what I thought I was being asked to do. I never intended to disregard any of the instructions. I'm hopeful to put this to the side and focus on golf today.

"Of course, all of us involved in the tournament express our deepest sympathies to the family of the man who passed away in the earlier accident this morning. It truly puts everything in perspective."

More: Scottie Scheffler arrested before start of Round 2 of the PGA Championship

Louisville, Kentucky, Saturday weather forecast

The latest forecasts predict highs in the low-80s during the day with the possibility of a stray shower or thunderstorm. Winds are predicted at 5 to 10 mph.

How to watch the 2024 PGA Championship 

ESPN and CBS will televise the 2024 PGA Championship. The tournament will also be available to stream across  ESPN+  and  Paramount+ .

Here is a day-to-day schedule for the four-day tournament according to the PGA Championship official  website :

2024 PGA Championship full coverage schedule:

Saturday, May 18:

 • Streaming coverage begins at 8:00 a.m. ET - 10:00 a.m. ET on ESPN+
 • Broadcast coverage begins at 10:00 a.m. ET- 1:00 p.m. ET on ESPN
 • Broadcast coverage continues at 1:00 p.m. ET- 7:00 p.m. ET on CBS and stream on Paramount+

Sunday, May 19:

How to watch: Catch the 2024 PGA Championship with a ESPN+ subscription

We occasionally recommend interesting products and services. If you make a purchase by clicking one of the links, we may earn an affiliate fee. USA TODAY Network newsrooms operate independently, and this doesn’t influence our coverage.

Gannett may earn revenue from sports betting operators for audience referrals to betting services. Sports betting operators have no influence over nor are any such revenues in any way dependent on or linked to the newsrooms or news coverage. Terms apply, see operator site for Terms and Conditions. If you or someone you know has a gambling problem, help is available. Call the National Council on Problem Gambling 24/7 at 1-800-GAMBLER (NJ, OH), 1-800-522-4700 (CO), 1-800-BETS-OFF (IA), 1-800-9-WITH-IT (IN). Must be 21 or older to gamble. Sports betting and gambling are not legal in all locations. Be sure to comply with laws applicable where you reside.

Scottie Scheffler shoots 73 on Saturday at PGA, snapping streak of 42 consecutive rounds under par

Scottie Scheffler carded a 73 in the third round of the PGA Championship, ending his streak of rounds under par in major championships. (Ben Jared/PGA TOUR)

Scottie Scheffler carded a 73 in the third round of the PGA Championship, ending his streak of rounds under par in major championships. (Ben Jared/PGA TOUR)

Change Text Size

LOUISVILLE, Ky. – The streak is over.

Scottie Scheffler shot 2-over 73 in the third round of the PGA Championship, snapping a run of 42 consecutive rounds under par on the PGA TOUR. Tiger Woods holds the record of 52 consecutive under-par rounds, set in 2001.

It was a tale of two rounds for Scheffler at Valhalla Golf Club. After a remarkable second-round 66 on Friday, a testament to his resilience and focus despite his early-morning arrest, Scheffler struggled to maintain the same energy and play on Saturday. The world No. 1 was 4-over through four holes and could not recover.

“I was battling as hard as I could but it seemed every time I birdied, I bogeyed the next hole, which is quite frustrating,” Scheffler said. “I was able to make enough birdies to get a decent round but just way, way too many mistakes today.”

Scheffler made a double-bogey on the par-4 second hole, unable to get the ball on the green after finding thick greenside rough with his approach shot. He three-putted on the third for a bogey and hit his tee shot out of bounds on the drivable par-4 fourth hole. After taking a drop near the green, Scheffler chunked his pitch shot and went on to make a bogey. The reigning Masters champion failed to sustain any momentum the rest of the day. Scheffler made five birdies but immediately bogeyed the next hole on three occasions.

It was an understandable performance, given the chaotic nature of Scheffler’s week. He acknowledged he woke up on Saturday feeling fatigued and didn’t go through his regular pre-round routine.

“I was definitely– did not feel like myself today,” he said. “Yesterday happened and I did my best to recover from it and come out here and compete today. I did a great job yesterday of coming out and competing, riding the adrenaline and this morning was definitely not my usual routine for a round, if that makes sense.”

Irrelevant to the streak, the round was costly in what was a big spot for Scheffler, seeking his fifth TOUR victory this season and the second leg of the major Grand Slam. After entering the day at 9-under, three shots back of the lead, Scheffler walked off the 18th green 7-under, eight shots behind leaders Xander Schauffele and Collin Morikawa.

It’s likely too big a deficit to overcome, but Scheffler will get a vital part of his team back on Sunday. Ted Scott, Scheffler’s full-time caddie, missed Saturday’s round to attend his daughter’s high school graduation but is expected to return for the final round. Scheffler’s friend Brad Payne filled in during the third round.

Scheffler’s under-par streak dated back to the final round of the 2023 TOUR Championship. His 41 consecutive rounds under par to begin the 2024 TOUR season is the longest streak to begin a season on TOUR since 1983.

“I came out here hoping to have a good round and wasn’t able to get it done which is pretty frustrating but I’ll come back and try again tomorrow,” Scheffler said.

 • May 14, 2024 — KB5038285 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • April 23, 2024 — KB5037724 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • April 9, 2024 — KB5037036 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • March 26, 2024 — KB5036580 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • February 13, 2024 — KB5034685 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • January 23, 2024 — KB5034582 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • January 9, 2024 — KB5034275 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • November 14, 2023 — KB5032339 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • October 26, 2023 — KB5031904 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • October 10, 2023 — KB5031224 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • September 26, 2023 — KB5031041 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • September 12, 2023 — KB5030180 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • August 22, 2023 — KB5029847 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • August 8, 2023 — KB5029649 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • July 25, 2023 — KB5028412 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • July 11, 2023 — KB5028937 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • June 13, 2023 — KB5027538 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2
 • May 23, 2023 — KB5026958 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5, 4.8 for Windows 10 Version 22H2
 • April 25, 2023 — KB5025367 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5, 4.8 for Windows 10 Version 22H2
 • February 14, 2023 — KB5022729 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8 for Windows 10 Version 22H2
 • January 31, 2023 — KB5023366 Update for .NET Framework 4.8, 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2 [Out-of-band]
 • January 19, 2023 — KB5022478 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5, 4.8 for Windows 10 Version 22H2
 • December 13, 2022 — KB5021089 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8 for Windows 10 Version 22H2
 • November 8, 2022 — KB5020694 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8 for Windows 10 Version 22H2
 • October 25, 2022 — KB5018202 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5, 4.8 for Windows 10 Version 22H2

yachtskipper 3 fof

May 14, 2024-KB5038285 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8 and 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2

Release Date: May 14, 2024

Version: .NET Framework 3.5, 4.8 and 4.8.1

This update is included in the Cumulative Update that's dated May 14, 2024. Parts of this update were previously released in the Cumulative Update that's dated April 23, 2024.

This article describes the security and cumulative update for 3.5, 4.8 and 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2.

Security Improvements

There are no new security improvements in this release. This update is cumulative and contains all previously released security improvements.

Quality and Reliability Improvements

For a list of improvements that were released with this update, please see the article links in the Additional Information section of this article.

Known issues in this update

Microsoft is not currently aware of any issues in this update.

Additional information about this update

The following articles contain additional information about this update as it relates to individual product versions.

5037592 Description of the Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.8 for Windows 10 Version 21H2 and Windows 10 Version 22H2 (KB5037592)

5037587 Description of the Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.8.1 for Windows 10 Version 21H2 and Windows 10 Version 22H2 (KB5037587)

How to get this update

How to obtain help and support for this update.

Help for installing updates: Windows Update FAQ

Protect yourself online and at home: Windows Security support

Local support according to your country: International Support

Facebook

Need more help?

Want more options.

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

yachtskipper 3 fof

Microsoft 365 subscription benefits

yachtskipper 3 fof

Microsoft 365 training

yachtskipper 3 fof

Microsoft security

yachtskipper 3 fof

Accessibility center

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

yachtskipper 3 fof

Ask the Microsoft Community

yachtskipper 3 fof

Microsoft Tech Community

yachtskipper 3 fof

Windows Insiders

Microsoft 365 Insiders

Was this information helpful?

Thank you for your feedback.

Yachtskipper 1

Yachtskippereksamen af 1. grad har til formål at kvalificere den studerende til: At virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have.

yachtskipper 3 fof

Uddannelsen til yachtskippereksamen af 1. grad har til formål at kvalificere den studerende til: At virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have.

Alle yachtskipper 1 prøver afholdes ved brug af  Dansk Sejlunions studiehåndbog .

Censorer ved prøverne er udpeget af Dansk Sejlunion og har arbejdet eller arbejder professionelt med sejlads, navigation eller lignende.

Yachtskippereksamen af 1. grad afsluttes på én gang i alle fag med en mundtlig prøve. Til prøven medbringes en tværfaglig projektopgave udarbejdet af prøvetageren omhandlende en oceansejlads. Den skal som minimum omfatte sejladsplanlægning, navigatoriske observationer, ombordtagning/flytning af vægte med deraf følgende stabilitetsændringer samt et ”sygebesøg” hos skipperen. Prøven vil være mundtlig i form af et ”operativt interview” af ca. 45 minutters varighed.

Med udgangspunkt i prøvetagerens projektopgave stilles spørgsmål relateret til det i uddannelsesplanen beskrevne pensum.  Bedømmelse gives som bestået/ikke bestået.

Emnerne i uddannelsen er:

 • Sømandskab og kommunikation
 • Meteorologi
 • Sundhedslære

Download orientering om Y3 og Y1 prøverne

Orientering Vedrørende Yachtskippereksamen Juni 23

Studiehåndbog for Yachtskipperuddannelserne 6. udgave

Projektopgave

Undervejs i din yachtskipper 1 uddannelse skal du skrive en projektopgave. Du kan finde et eksempel på en projektopgave nedenunder. 

Eksempel På Y1 Projektopgave

yachtskipper 3 fof

Yderligere information om yachtskipper 1:

Urd Kornø Rasmussen, Bredde- og uddannelseskonsulent Tlf.: 8820 7023 mail: [email protected]  

Tilmelding til eksamen

Ønsker du at tilmelde dig til yachtskipper 1 eksamen skal du benytte denne formular .

Du er selv ansvarlig for at indstille dig til eksamen og dette skal ske senest 14 dage før prøvens begyndelse. Overholdes denne tidsfrist ikke, vil du ikke kunne deltage i prøven.

Er du i tvivl, om der afholdes en yachtskipper 1 eksamen nær dig, kontakt Urd Kornø Rasmussen .

Yachting World

 • Digital Edition

Yachting World cover

The 10 modern and updated golden rules for line handling

 • Rachael Sprot
 • May 16, 2024

Yachtmaster Instructor and co-founder of Rubicon 3 Adventures, Rachel Sprot takes a look at line handling and brings you her top 10 modern rules

yachtskipper 3 fof

They say that most accidents happen in the home, and I’d hazard a guess that the same is true for sailing. Of the accidents I’ve witnessed over the years, a significant proportion have been in port, often while mooring. It’s a time when the crew are starting to relax, the seasickness has vanished and the bar’s in sight. Meanwhile, the skipper is focused on the manoeuvre.

We often underappreciate the hazards involved in mooring. As the size of yacht increases, particularly above 45ft, it’s essential to upskill our line handling, and that of our crew. Last issue we looked at line handling techniques while under sail, this issue we’ll look at coming alongside, berthing, and other critical moments. The good news is that safe line handling isn’t complicated: with a healthy respect for the hazards involved and a few golden rules, it should be easy to make the transition to larger vessels safely.

It may sound counterintuitive, but if you’ve got novice crew on board it’s essential to teach them how to tie up while you’re still tied up. Taking time to demonstrate where to stand, how to lasso a cleat, and how to make off a line or surge it, is one of the best investments you can make.

Once you’ve done this, find a big, empty berth and come alongside a couple of times to ensure that everyone understands the procedure, it will pay dividends in the end.

yachtskipper 3 fof

With higher topsides, stepping off becomes harder – particularly on icy or slippery pontoons. Photo: Rachael Sprot

2 Surging a line

Using the warps, such as a midships line, is an effective way to bring a large boat alongside, but it needs both sensitive use of the throttle and sensitive line handling. The person stepping ashore needs to know how to surge the line, rather than snubbing it, and the person on the helm needs to work with them. In strong winds this can be the difference between coming safely alongside, or causing damage.

3 Heaving lines

As the lines get bigger and heavier, and the topsides get higher, stepping ashore with warps becomes harder.

Throwing a heavy line is difficult: if you get enough momentum to launch the line, you risk sending yourself with it. I’ve come close to this myself and seen it happen to another skipper (it did wonders for crew morale, though little for his own!). Throwing a few loops of the line, and not the whole coil, is the trick for short distances, but it will only cover a few metres.

“If there’s one essential skill the crew of large yachts need,” notes large classic yacht skipper, Jim Thom, “it’s using the heaving line.”

yachtskipper 3 fof

Coiling long warps and lines is heavy work. Photo: Rachael Sprot

While most medium-sized cruising yachts won’t carry a dedicated heaving line, they often have a throwing line in a bag, which will do the same job.

Practising on the dock first saves embarrassment under pressure and could be the difference between pulling off a manoeuvre first time, or having to come around again.

If you’re receiving a heaving line, holding out an arm on the side you want it thrown will help direct the line in the right direction, but away from your face.

<h2<4 Lassoing

If you’re not met by the marina staff, your crew need to be able to secure a line to the dock themselves.

Topside height has increased considerably in recent years, and where we might once have expected a crewmember to be able to step off a 50-footer, it’s increasingly unrealistic. Nigel Rennie has witnessed several accidents over his decades as an RYA examiner. Three Yachtmaster candidates left exams in an ambulance having slipped on pontoons and suffered serious injuries, and several more missed the pontoon entirely and ended up in the water.

“When I’m teaching a course these days,” he said, “I always teach lassoing.” To lasso a cleat, throw a bight of line wide enough to ensure that it encircles the cleat, and then bring in the slack.

yachtskipper 3 fof

Use your hip when coiling lines to help support the weight. Photo: Rachael Sprot

5 Coiling lines

Line coiling is an art. A well-coiled line isn’t just nice to look at though, it’s also a safety issue. There are times when you need to rig lines in a hurry, such as having engine failure in a confined space or needing a tow. Lines need to come out of the locker ready to use, not tangled among the buckets and fenders.

Coiling big, heavy lines is hard work though, and the larger the yacht, the longer it takes. Skippers can encourage good habits by allowing time to stow the boat properly before heading out of port. Using a winch, rather than your arm, to coil the line around makes it easier, or flaking it into a figure of eight on deck. To finish it off without finishing off your biceps, hold the body of the coil between the crook of your arm and your hip, while you wrap the tail around it.

yachtskipper 3 fof

Unambiguous communication between the bow and the helm is vital for safe line handling. Photo: Paul Wyeth

6 Communication

Effective communication is particularly important on a large yacht where the controls are a long way from where the load is applied. Agree terms in advance and explain what you mean by each phrase. Danny Watson, skipper of Challenge 72, Catzero, insists that crew repeat back the instruction: “Slip the bow line,” should be answered with “Slipping the bow line,” and then “Bowline slipped.” The bow is too far away from the helm to see what’s going on, and the foredeck team are the skipper’s eyes forward.

Article continues below…

A yacht at an angle with choppy waves nehind

An expert guide to safe line handling at sea

Boats may have nine lives, but a sailor is not supposed to have nine fingers. Every year, however, we hear…

yachtskipper 3 fof

A complete guide to high latitude sailing (and avoiding icebergs)

I’ve just returned home from skippering 59º North’s Farr 65 Falken from Annapolis, Maryland, to Isafjordur in north-west Iceland. We…

Loading or unloading a line at the wrong time can be dangerous. A line should never be loaded without ensuring the people handling it are ready. If you’re going to drive onto a midships spring, explain this in advance and make a final check that hands are clear before engaging gear.

The language we use matters too. Sail training skipper Emily Caruso pointed out that “Make it off” sounds very similar to “take it off”. Unfortunately, it has completely the opposite effect to the one you want when you’re trying to secure a boat in a cross wind!

“Taking time to get the right lines in place can prevent a lot of rushing and mis-handling,” said Helen Walker, skipper of expedition yacht, Zuza, “then all the safety aspects can be adhered to without extra pressure and confusion.” With planning and preparation novice crew can be safely involved in deck operations, without it they’re more likely to be sidelined or injured.

yachtskipper 3 fof

Taking time to get the right lines in place can prevent a lot of unnecessary rushing when the time comes to deploy them. Photo: Paul Wyeth

8 Loose Ends

“Always ensure you can dump the line from on board if needed,” said John Wetton, Yachtmaster Instructor, “don’t put bowlines on cleats on board.” Having the loose end of the line on the dock means you’ve ceded control to those on shore who may, or may not, have understood instructions. If you’ve still got line on board you’ve still got options, such as easing, or releasing the line. There are times when you need to abort a manoeuvre or abandon a snagged line and depart the dock without it.

There is a story – possibly apocryphal – of a sailing school that almost lost a yacht when a line snagged. They were springing off a flimsy finger berth in a French marina, but when the line caught they were already making way. The rope was secured by a locking hitch with no way to release it. As the line came taut it ripped the pontoon off. Chaos ensued as they dragged the errant pontoon on a leash around the marina before eventually colliding with it and holing the hull. True or not, a line snag at a critical moment can have major consequences and being able to release it is key.

yachtskipper 3 fof

Cleats on the deck or pontoon can be hazardous – keep hands well clear when slipping lines. Photo: Paul Wyeth

Cleats may look benign, but they can be dangerous. A few years ago the Hamble Inshore Lifeboat deployed to a woman who’d lost three fingers on a pontoon in the river. She’d been trying to hold on to a mooring line which was only around half the cleat. The manoeuvre had gone wrong, and under pressure she held onto the warp rather than letting go. It’s easy for hands to be sucked towards a cleat, especially if the vessel is in strong wind or tide. A safe distance of half a metre or more should be maintained and crew need to understand the importance of friction in giving them control.

yachtskipper 3 fof

Always ensure you can dump a line from the boat so crew onboard retain control and have options. Photo: Paul Wyeth

10 Complacency

The best lesson I came across was from an old school friend. She’s not a sailor, but she does watch the Below Deck reality TV show which follows superyacht crew working aboard charter yachts. “Have I seen Episode 6, Season 2?” she enquired.

Below Deck isn’t the first place I’d seek instruction in seamanship, but this episode captures a terrifying accident. Deckhand Ashton Pienaar stands on the wrong side of the tender towing line as it pays out. His ankle is caught in a bight of line which drags him over the side. Disaster is only averted by the cameraman who stops filming to release the tow setting the six-tonne tender, and Pienaar, free before he loses a limb or drowns.

It’s not only novices who are hurt by poor line handling, professional seafarers can become complacent too. We’re all guilty of relaxing our guard when it comes to line handling, but good technique keeps everyone safe and models best practices for those around you.

If you enjoyed this….

Yachting World is the world’s leading magazine for bluewater cruisers and offshore sailors. Every month we have inspirational adventures and practical features to help you realise your sailing dreams. Build your knowledge with a subscription delivered to your door. See our latest offers and save at least 30% off the cover price.

COMMENTS

 1. Yachtskipper 3

  Yachtskipper 3 eksamen består af to teoretiske delprøver; en onlineprøve og en mundtlig prøve. Teoretisk onlineprøve. Onlineprøven er opbygget som en multiple-choice prøve uden hjælpemidler og tages på din computer, tablet eller mobiltelefon. Du har 35 minutter til at besvare 41 spørgsmål inden for emnerne:

 2. Yachtskipperbevis

  Du opnår yachtskipper af 1. grad ved at bestå prøven til yachtskipper af 1. grad. Derudover er der krav om enten: 6 måneders fartstid i fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter, som yachtskipper af 3. grad, eller. 6 måneders fartstid i fritidsfartøjer mellem 10 og 15 meter, samt fundet egnet ved en realkompetencevurdering hos en godkendt ...

 3. Yachtskipper 3

  Yachtskipper 3. Hvis du vil føre et fritidsfartøj, der måler mellem 15-24 meter i længden, skal du have et yachtskipperbevis. Er fartøjet mindre end 15 meter langt, skal du eventuelt have et speedbådskørekort. Som Yachtskipper af 3. grad har du ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meters længde.

 4. Yatchskipper 3

  Yachtskipper 3 hos Sejlgo. Uddannelsen til Yachtskipper 3 er en modulopbygget uddannelse, hvor de enkelte moduler kan tages uafhængigt af hinanden og i den rækkefølge eksaminanden ønsker dette. Afsluttende prøve til Yachtskipper 3 er individuel og mundtlig. Den er et operativt interview af ca. 45 minutters varighed, hvor eksaminanden ...

 5. Yachtskipper 3

  Yachtskipper 3 - Selvstudie kr. 1.795,-. Yachtskipper 3 som et online studie. I takt med at bådene bliver større, drømmen om langturen mere realistisk og ønsket om at tilegne sig kundskaber på et højere niveau. - uddannelsen som Yachtskipper 3 det så næste trin på stigen.

 6. Yachtskipper 3

  Yachtskipper 3 sønæringsbevis er gyldigt for skibe med en motorkraft op til 100 KW eller 136 hk. Hvis du ønsker at sejle skibe med op til 750 KW eller 1020 hk, kræver det også Duelighed i motorpasning. Der er ingen adgangskrav til dette kursus, men for at kunne indstilles til eksamen, skal du have bestået Praktisk og Teoretisk del af ...

 7. PDF 04 juli 2019

  Uddannelseskrav for opnåelse af Yachtskipper 3 Eksamensbevis Danish Yacht Union - DYU Dato: 04 juli 2019 (Opdateret) 3 5. Prøven Yachtskippereksamen bliver afviklet med en skriftlig og en mundtlig prøve efter nedenstående retningslinjer: Prøven består indledningsvis af en skriftlig del, hvori eksaminanden vil blive testet i emnerne: 1.

 8. Bliv yachtskipper af 3. grad

  Yachtskipper af 3. grad (Y3) er den første af to eksaminer, som udgør en teoretisk overbygning på duelighedsbeviset. Bestået eksamen sammen med en syns og høreprøve, giver Sønæringsbevis og adgang til at føre lystfartøjer mellem 15 og 24 meter. Bemærk: Synsprøven indeholder en test for farveblindhed.

 9. Yachtskipper 3 og 1: Information til udbydere

  Yachtskipper 3 og 1: Information til udbydere. Find datoer for Yachtskippereksaminer og andre relevante informationer. Senest ajourført d. 22. marts 2020 . Indhold. Yachtskippereksaminer. Dansk Sejlunion er godkendt af Søfartsstyrelsen til at afholde yachtskippereksaminer af første og tredje grad. ...

 10. YACHTSKIPPER 3

  Sønæringsbeviset er altså et bevis der erklærer dig fysisk egnet til at gøre brug af rettighederne. Som Yachtskipper af 3. grad med sønæringsbevis må du føre skibe op til 24m i længde: I Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Derunder selvfølgelig også Danmark.

 11. Sejllads

  Kurset omfatter sejladsplanlægning med videregående navigation, herunder strømberegning m.m., søvejsregler, skibskending, søret, sømandsskab, vagttjeneste og grundlæggende meteorologi. Bestået duelighedsprøve for fritidssejlere er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen i Y3, der afholdes af udbyder godkendt af Søfartsstyrelsen.

 12. Sejllads

  Kurset omfatter sejladsplanlægning med videregående navigation, herunder strømberegning m.m., søvejsregler, skibskending, søret, sømandsskab, vagttjeneste og grundlæggende meteorologi. Bestået duelighedsprøve for fritidssejlere er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen i Y3, der afholdes af udbyder godkendt af Søfartsstyrelsen.

 13. Yachtskipper 3 kursus

  YACHTSKIPPER 3 TEORI - ONLINE. Kursusbeskrivelse. Online kurset er et delvist selvstudie, hvor du selv læser pensum derhjemme (ca 12 timers studie) Når du melder dig til kursus får du adgang til Gratis online materiale så du kan starte på at læse med det samme. Men du har også mullighed for at få personlig support med erfaren ...

 14. Yacktskipper af 1. og 3. grad

  Så skal du være yachtskipper - af enten 3. grad eller 1. grad. Dette kaldes også et yachtskipperbevis. Her på siden finder du uddybende oplysninger om det at være yachtskipper — og så kan du også tilmelde dig Nautic Marines yachtskipper kurser. Bemærk: Uddannelsen yachtskipper er en teoretisk overbygning på. Duelighedsbeviset.

 15. Yachtskipper 3. grad

  Yachtskipper af 3. grad omhandler "terrestrisk navigation", og er en tilbundsgående uddybning af de emner, du stiftede bekendtskab med på duelighedskurset. Desuden omhandler kurset emner som sømandskab, søsikkerhed, meteorologi, sejlads i tidevand, sejladsplanlægning og meget andet. Ud over teoriundervisningen indeholder kurset ...

 16. Yachtskipper af 1. og 3. grad

  Pris Fra 4.995,-. + prøve på 900,-. Lærerstøttet undervisning (fysisk) Online Yachtskipper 3 bog. Watergames booker prøve. ALLE materialer er inkluderet på Y3. Til Y1 er der behov for køb af materialer. Online materialer til endt prøve. Beståelsesgaranti.

 17. Yachtskipper 3 bogen fra Watergames

  Yachtskipper 3 bogen fra Watergames dækker hele pensum. Med denne bog behøver du ikke købe andre bøger når du skal til Yachtskipper 3 undervisning eller prøve.

 18. Undervisningsmateriale til Y3-kurser: Yachtskipper af 3. grad

  Søsportsuddannelser. Yachtskipper af 3. grad. 1-20 af 26 produkter i kategorien. 2. Næste. Vis produkterne på kort. Luk. Luk. Vores undervisningsbøger udstyrer dig m,ed en grundlæggende viden og forståelse for sejlads så du kan bestå din eksamen.

 19. Home [sailmentor.dk]

  YACHTSKIPPER AF 3. GRAD. 4.999,- inkl. materialer Alle materialer inkluderet 37 timers undervisning Top moderne faciliteter Sailmentor.dks egen online træningsplatform. MERE INFO TILMELD NU. Write your awesome label here. OBS: Videoen er ikke opdateret med de nye adgangskrav. Se kursusbeskrivelsen

 20. Yachtskipper 1

  Yachtskipper 1 er et kursus, hvor krav og pensum er fastlagt af den danske stat. Kurset er en fortsættelse af Yachtskipper 3, hvor viden og færdigheder udbygges og bruges i praksis til udarbejdelse af sejlplan for en oceansejlads. Pensum fra Yachtskipper 3 udbygges med tidevand, ocean meteorologi, storcirkelsejlads, sejladsplanlægning af ...

 21. Amazon.com: Yachtskipper 3 bog.: 9788797199107: Robert Larsen: Books

  Amazon.com: Yachtskipper 3 bog.: 9788797199107: Robert Larsen: Books. Skip to main content.us. Delivering to Lebanon 66952 Choose location for most accurate options Books. Select the department you want to search in. Search Amazon. EN. Hello, sign in. Account & Lists Returns ...

 22. PGA Championship 2024 Leaderboard: Live Day 3 updates, golf leaders

  PGA Championship Round 3 tee times Jordan Spieth, Max Homa and Cameron Smith started things off with a tee time at 11:28 a.m. ET. Here is the complete list of tee times for Round 3 of the PGA ...

 23. Scottie Scheffler shoots 73 on Saturday at PGA, snapping streak of 42

  LOUISVILLE, Ky. - The streak is over. Scottie Scheffler shot 2-over 73 in the third round of the PGA Championship, snapping a run of 42 consecutive rounds under par on the PGA TOUR. Tiger Woods ...

 24. Nikola Jokić erupts for 40 points as Denver Nuggets take 3-2 series

  The Serbian big man, who received his third MVP trophy ahead of the game, registered 40 points, 13 assists - with zero turnovers - and seven rebounds to lift Denver to a 3-2 series lead, its ...

 25. May 14, 2024-KB5038285 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8

  This article describes the security and cumulative update for 3.5, 4.8 and 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2. Security Improvements There are no new security improvements in this release. This update is cumulative and contains all previously released security improvements. Quality and Reliability Improvements ...

 26. IBM Expands Qiskit, World's Most Performant Quantum Software

  YORKTOWN HEIGHTS, NY - May 15 th, 2024 - IBM (NYSE: IBM) today announced the evolution and expansion of Qiskit, its globally adopted quantum software.Launched in 2017, Qiskit, as a software development kit (SDK) is an open-source tool that has allowed over 550,000 users to build and run quantum circuits on IBM's quantum hardware systems, resulting in the execution of over 3 trillion ...

 27. Yachtskipper 1

  Yachtskippereksamen af 1. grad afsluttes på én gang i alle fag med en mundtlig prøve. Til prøven medbringes en tværfaglig projektopgave udarbejdet af prøvetageren omhandlende en oceansejlads. Den skal som minimum omfatte sejladsplanlægning, navigatoriske observationer, ombordtagning/flytning af vægte med deraf følgende ...

 28. The 10 modern and updated golden rules for line handling

  To finish it off without finishing off your biceps, hold the body of the coil between the crook of your arm and your hip, while you wrap the tail around it. Unambiguous communication between the ...

 29. Padstow RNLI volunteer crew launch to reports of an overdue yacht

  The RNLI is the charity that saves lives at sea. The Royal National Lifeboat Institution, a charity registered in England and Wales (209603), Scotland (SC037736), the Republic of Ireland (CHY 2678 and 20003326), the Bailiwick of Jersey (14), the Isle of Man (1308 and 006329F), the Bailiwick of Guernsey and Alderney, of West Quay Road, Poole, Dorset, BH15 1HZ.